„Uczymy, jak dbać o bezpieczeństwo finansowego swojego przedsiębiorstwa 
a jednocześnie pomagać ludziom i firmom wychodzić z długów.
Dużych i małych.”

 

4 dni warsztatów

 

„Wierzymy, że nowoczesny dział windykacji
w pierwszej kolejności powinien skutecznie
ściągać należności na drodze polubownej. 

Powinien także dbać o dobre relacje z klientami
i tworzyć ich dobre nawyki płatnicze.”

 

Warsztaty GEKKO Dlaczego WartoWarsztaty GEKKO 2020 O prowadzącym

Prosimy o kontakt pod adres: biuro@gekko.pl