Nasza misja

Lepsi ludzie w windykacji

Lepszy
know-how

Wiedza na temat zasad windykacji, przepisów prawa czy psychologii perswazji i negocjowania to tylko wierzchołek góry lodowej. Prawdziwe centrum to wiedza jak poprowadzić rozmowę w konkretnej sytuacji.

Działy windykacji polubownej dążą ciągle do tego, żeby jak najlepiej znać windykowany portfel należności: najczęściej występujące w nim sytuacje, typy klientów, wymówki, zachowania i taktyki negocjacyjne.

Dzięki temu można zaprojektować precyzyjnie nie tylko standardy rozmów, ale także wskazówki dla windykatorów jak mogą sobie radzić z konkretnym rodzajem sytuacji. Ten system podlega ciągłemu rozwojowi.

Pomagamy działom windykacji polubownej projektować i wdrażać standardy oraz rekomendacje dla sytuacji jakie najczęściej występują w windykowanym przez nich portfelu należności.

Dostarczamy bardzo konkretny i wartościowy know-how i pomagamy go wdrażać oraz rozwijać.

Lepsze
umiejętności

Ludzie, którzy mają kontakt z osobami zadłużonymi powinni mieć bardzo wysoki poziom umiejętności w prowadzeniu rozmów windykacyjnych.

Można mieć wiedzę na zasad, technik, psychologii i nawet wiedzieć jak dana rozmowa powinna przebiegać a jednocześnie nie poradzić sobie z jej przeprowadzeniem. Kluczem do skutecznej windykacji jest bowiem nie wiedza, ale jej zastosowanie. Konkretne umiejętności.

Do najważniejszych w Metodzie GEKKO zaliczamy umiejętności: Diagnozowania, Negocjowania i Argumentowania. To windykacyjne DNA. Element centralny wszystkich rozmów. W metodzie GEKKO nazywamy je umiejętnościami rdzeniowymi (Core Skills). Po ich opanowaniu na standardowych sytuacjach przychodzi czas na tzw. meta umiejętności, czyli: Kontrolę, Dopasowanie i Relacyjność.

Szkolenia windykacyjne GEKKO koncentrują się na wytrenowaniu w pierwszej kolejności umiejętności rdzeniowych a następnie meta umiejętności. Zaczynamy od sytuacji standardowych tzn. takich jakich najwięcej występuje w danym portfelu należności. Następnie szkolimy w kierunku sytuacji niestandardowych i trudnych.

Windykator rozwija swoje umiejętności całe zawodowe życie. Zawsze może być lepszy. W tym pomaga GEKKO.

Lepsza
odporność na stres

Część klientów zadłużonych ma ugodowe nastawienie i można spokojnie i merytorycznie prowadzić z nimi rozmowy. Niestety nie jest tak zawsze. Im większe przeterminowanie tym większa częstotliwość występowania sytuacji trudnych emocjonalnie.

Klienci bywają zdenerwowani, ale także agresywni, lekceważący czy prowokujący. Zdarzają się osobiste ataki werbalne kierowane do windykatora czy też postawy roszczeniowe. Z drugiej strony szczególnie w windykacji konsumenckiej nierzadkie są sytuacje z drugiego krańca spektrum zachowań: klienci bezradni, zdesperowani czy płaczący. Zawodowy windykator musi umieć sobie radzić z takimi sytuacjami.

Odporność na stres to kluczowa kompetencja zawodowa przy pracy w dziale windykacji. Obejmuje ona nie tylko radzenie sobie ze stresem w trakcie rozmowy z klientem zadłużonym, ale także po jej zakończeniu. Szybka utylizacja złych emocji pozwala prowadzić profesjonalnie kolejne rozmowy.

Przy pracy na trudnych portfelach szczególnie w firmach windykacyjnych kompetencja ta zapobiega wypaleniu zawodowemu windykatorów oraz zwykłej demotywacji. Odporność na stres jest jak mięsień, można ją trenować i rozwijać.

Tym się zajmujemy w GEKKO. Nasza misja to pomaganie windykatorom lepiej radzić sobie ze stresem zawodowym.

Lepsze
przekonania

Osobiste przekonania na temat dłużników, roli windykatora i tego czym jest sama windykacja są źródłem większości postaw i decyzji. Dlatego tak ważne, aby szkolenia windykacyjne kształtowały pozytywne przekonania.

Jeśli windykator uważa, że jego rolą jest wymierzanie sprawiedliwości szybko znajdzie to odzwierciedlenie w jego rozmowach niezależnie od poziomu wiedzy czy umiejętności. Jeśli z kolei ktoś uważa, że jego rola sprowadza się do poinformowania osoby zadłużonej o długu i przyjęcia informacji o możliwym terminie spłaty także wpłynie to na sposób w jaki prowadzi rozmowy i w jakim stopniu klienci dotrzymują złożonych mu deklaracji spłaty.

Przekonania wpływają na sposób argumentowania w rozmowie, strategie negocjacyjne a nawet ton głosu.

Czasem toksyczne przekonania zatruwają osobę windykatora a zdarza się, że i jego koleżanki i kolegów doprowadzając do wypalenia zawodowego.

Lepsze przekonania powiązane są także zazwyczaj z wyższym poziomem motywacji. Ten z kolei powoduje lepsze przyswajanie wiedzy ze szkoleń windykacyjnych i częstsze używanie w rozmowach windykacyjnych umiejętności wykształconych na szkoleniu.

Lepsza
motywacja

Praca w dziale windykacji to praca ciekawa, ale też bardzo intensywna. Spadki motywacji windykatorów szybko odbijają się na wynikach całego działu. Menadżerowie każdego działu windykacji wdrażają własne programy motywacji pracowników zarówno finansowe jak i poza finansowe.

Szkolenia windykacyjne są jednym z elementów najsilniej zwiększających motywację i zaangażowania w działach windykacji. Dzieje się tak dlatego między innymi dlatego, że szkolenia dają odczucie rozwoju zawodowego i osobistego.

Dobrze zaprojektowane szkolenie windykacyjne daje też windykatorom wymierną pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu konkretnych sytuacji, z którymi mieli dotychczas kłopoty.
Szkolenia zewnętrzne prowadzone przez byłych zawodowych windykatorów i firmy, które specjalizują się tylko w szkoleniach windykacyjnych dają także niezwykłe odczucie przynależności do grupy zawodowej.

Lepsza motywacja to nie tylko lepsze wyniki windykatorów, ale także wyższy poziom ich zadowolenia i satysfakcji z wykonywanej pracy.

Wzrost motywacji jest jednym z elementów najczęściej podkreślanych po szkoleniach GEKKO przez menadżerów i samych windykatorów.

Lepsza
etyka

Naszą misją jest także promowanie etycznej windykacji opartej na dwustronnej profesjonalnej komunikacji z klientami zadłużonymi. Etyczna windykacja nie tylko poprawia ogólny wizerunek branży czy poszczególnych firm, jest także długofalowo skuteczniejszym sposobem ściągania należności.

Każdy windykator powinien być dumny z wykonywanej pracy, ponieważ jego rolą jest pomaganie ludziom i firmom wychodzić z długów. Wszyscy pracownicy działu windykacji, ale w szczególności nowi, powinni jak najwięcej słyszeć o etyce i etosie zawodu windykatora.

Etyka windykacji to coś więcej niż przestrzeganie prawa. To rodzaj podejścia i traktowania klienta, który ma kłopoty ze spłata zobowiązań. Podejścia opartego na kulturze rozmowy, chęci pomocy w uniknięciu poważnych konsekwencji niespłacania długu, ale także zrozumieniu trudnej sytuacji drugiej strony.

Stylizacje doradcze i język korzyści to tylko niektóre z elementów tego podejścia. Windykatorzy bardzo cenią sobie przygotowane przez nas zestawy tekstów i scenariuszy proklienckich. Dzięki nim łatwiej odnajdują się nawet w najtrudniejszych sytuacjach.

Klienci zadłużeni doceniają etycznych windykatorów i nie unikają kontaktu. Lepsza etyka windykacji się po prostu opłaca.

Wyniki finansowe

Zbadaj po szkoleniach windykacyjnych GEKKO jak zmieniły się wskaźniki w twoim dziale windykacji: ściągalność, dotrzymywalność deklaracji, wpadkowość, czy też zamknięcie sprawy pierwszą rozmową.

Retencja pracowników

Oblicz jak szkolenia windykacyjne GEKKO zatrzymują pracowników w Twoim dziale windykacji. Sprawdź, ile oszczędzasz dzięki temu, że nie musisz prowadzić tylu rekrutacji i wdrożeń dla nowych pracowników.

Zadowolenie klientów

Sprawdź co po szkoleniach windykacyjnych GEKKO sądzą Twoi klienci. Czy mają dobrą opinię na temat Twojej firmy i czy słyszą zmianę w rozmowach jakie prowadzą z windykatorami oraz czy czują ich indywidualne podejście.

Zapytaj o projekt szkoleniowy
dla swojej firmy