Mikroszkolenia

Nowoczesna i skuteczna metoda szkoleniowa.
Mała konkretna dawka, szybka do wytrenowania i błyskawiczne efekty.

Mikroszkolenia łączą się w zestawy.
Te z kolei mogą łączyć się w cykle.

Więcej o idei microlearningu
Level Pro
Zasady Windykacji

Nowoczesna windykacja polubowna

Know-how
Level Pro
Argumentowanie

Argumentowanie w windykacji – zasady

Core Skills
Level Pro
Argumentowanie

Argumentowanie w windykacji – techniki

Core Skills
Level Pro
Psychologia Windykacji

Typy wymówek windykacyjnych i zasady reagowania

Know-how
Level Pro
Zasady Windykacji

Skuteczność i motywacja windykatora

Know-how
Level Pro
Negocjowanie

Zasady i psychologia negocjowania

Core Skills
Level Pro
Standardy Rozmów

Prewindykacja dla handlowców: know-how

Know-how
Level Master
Sytuacje Trudne

Co robić kiedy klient mówi: „Odejdę do konkurencji”

Laser Skills
Level Advanced
Sytuacje Szczególne

Klient unikający kontaktu

Laser Skills
Level Advanced
Dopasowanie

Trening dopasowania scenariuszy windykacyjnych

Meta Skills
Level Advanced
Diagnozowanie

Techniki wykorzystywania informacji w windykacji

Core Skills
Level Advanced
Standardy Rozmów

Kluczowe błędy w rozmowach windykacyjnych

Know-how
Level Master
Sytuacje Trudne

Klient zrezygnowany

Laser Skills
Level Advanced
Sytuacje Szczególne

Klient nie chce się zidentyfikować

Laser Skills
Level Pro
Sytuacje Główne

Rozmowy na etapie przedegzekucyjnym

Laser Skills
Level Advanced
Dopasowanie

Sesja feedbackowa

Meta Skills
Level Pro
Diagnozowanie

Zasady i techniki diagnozowania w windykacji

Core Skills
Level Pro
Standardy Rozmów

Scenariusze i jakość rozmów windykacyjnych

Know-how
Level Master
Sytuacje Trudne

Klient wulgarny

Laser Skills
Level Advanced
Sytuacje Szczególne

Klient stracił pracę

Laser Skills
Level Pro
Sytuacje Główne

Rozmowy na etapie przedsądowym

Laser Skills
Level Pro
Dopasowanie

Grupowy Odsłuch Treningowy: trudne sytuacje nietypowe

Meta Skills
Level Pro
Negocjowanie

Rozpoczynanie rozmów i negocjacji windykacyjnych

Core Skills
Level Pro
Standardy Rozmów

Od czego zależy jak prowadzić rozmowę z klientem zadłużonym

Know-how
Level Pro
Odporność

Asertywność w windykacji

Mental Skills
Level Pro
Negocjowanie

Techniki i algorytmy negocjacyjne w windykacji

Core Skills
Level Master
Sytuacje Trudne

Klient zapowiadający eskalację

Laser Skills
Level Advanced
Sytuacje Szczególne

Klient spółka

Laser Skills
Level Pro
Sytuacje Główne

Rozmowy po złamanych deklaracjach

Laser Skills
Level Pro
Dopasowanie

Grupowy Odsłuch Treningowy: klient zadłużony w trudnej sytuacji

Meta Skills
Level Pro
Negocjowanie

Zamykanie rozmów i negocjacji windykacyjnych

Core Skills
Level Advanced
Psychologia Windykacji

Reguły wywierania wpływu w windykacji polubownej

Know-how
Level Pro
Odporność

Jak budować odporność psychiczną w windykacji

Mental Skills
Level Master
Sytuacje Trudne

Klient bezradny

Laser Skills
Level Master
Sytuacje Trudne

Klient prowokujący

Laser Skills
Level Advanced
Sytuacje Szczególne

Klient prowadzący działalność gospodarczą

Laser Skills
Level Pro
Sytuacje Główne

Rozmowy monitoringowe

Laser Skills
Level Pro
Dopasowanie

Grupowy Odsłuch Treningowy: trudne zachowania klienta zadłużonego

Meta Skills
Level Advanced
Motywacja

Wykorzystanie technik windykacyjnych w życiu prywatnym

Mental Skills
Level Master
Sytuacje Trudne

Klient lekceważący

Laser Skills
Level Advanced
Sytuacje Szczególne

Klient senior

Laser Skills
Level Pro
Sytuacje Główne

Klient odwleka płatności

Laser Skills
Level Pro
Dopasowanie

Grupowy Odsłuch Treningowy: wybrane rozmowy

Meta Skills
Level Advanced
Argumentowanie

Argumentowanie proklienckie

Core Skills
Level Pro
Psychologia Windykacji

Typy funkcjonalne klientów zadłużonych

Know-how
Level Pro
Motywacja

Motywacja, rozwój i wellbeing windykatora

Mental Skills
Level Advanced
Sytuacje Szczególne

Klient junior

Laser Skills
Level Pro
Sytuacje Główne

Klient kwestionuje należność

Laser Skills
Level Advanced
Kontrola

Kontrolowanie trudnych sytuacji w windykacji B2B

Meta Skills
Level Pro
Diagnozowanie

Listy diagnozy windykacyjnej

Core Skills
Level Advanced
Diagnozowanie

Uważność windykacyjna

Core Skills
Level Advanced
Relacyjność

Warsztaty kreatywne technik proklienckich

Meta Skills
Level Advanced
Argumentowanie

Czarny pas argumentacji windykacyjnej

Core Skills
Level Pro
Psychologia Windykacji

Podstawy psychologii klienta zadłużonego

Know-how
Level Pro
Zasady Windykacji

Proklienckie podejście w windykacji

Know-how
Level Pro
Emocje

Trening samoregulacji emocjonalnej dla windykatorów

Mental Skills
Level Master
Sytuacje Trudne

Klient atakujący

Laser Skills
Level Advanced
Sytuacje Szczególne

Klient potakujący (tak-tak)

Laser Skills
Level Pro
Sytuacje Główne

Klient powołuje się na skutki pandemii

Laser Skills
Level Advanced
Kontrola

Techniki poprawy kontroli w rozmowach windykacyjnych

Meta Skills
Level Advanced
Relacyjność

Trening transformacji technik na język korzyści i stylizację doradczą

Meta Skills
Level Pro
Zasady Windykacji

Nowoczesny monitoring płatności

Know-how
Level Pro
Emocje

Emocje w windykacji

Mental Skills
Level Pro
Sytuacje Główne

Klient deklaruje trudną sytuację finansową

Laser Skills
Level Pro
Kontrola

Trening symulacji i rekonstrukcji rozmów

Meta Skills
Level Advanced
Relacyjność

Techniki budowania ralacji w rozmowach windykacyjnych

Meta Skills

Zapytaj o projekt szkoleniowy
dla swojej firmy