Narzędzia cyfrowe

POSTAW NA NOWOCZESNE
SZKOLENIA CYFROWE

Cyfrowe
moduły

Cykle mikroszkoleń
wideo

Zdalne warsztaty
na żywo

Symulacje rozmów
online

Analizy rozmów
online

Cyfrowe
narzędzia

Platforma klasy
Learning Expierience

Wirtualne pokoje
treningowe

Interaktywne
tablice robocze

Quizy, testy
i zadania online

Szkolenia cyfrowe

Szkolenia cyfrowe nie powinny być prostym przeniesieniem szkoleń tradycyjnych w formułę zdalną w trybie 1:1. Tracą wówczas swój potencjał. Z drugiej strony, poprawne i kreatywne ich wykorzystanie może powodować, że osiągane efekty będą dużo większe i dużo trwalsze niż te uzyskiwane w szkoleniach bezpośrednich.

Pandemia przyspieszyła rozwój technologii cyfrowych. Ich adaptacja w procesy szkolenia i rozwoju pracowników to jedno z ważniejszych wyzwań stojących dziś przed menadżerami, działami oraz firmami szkoleniowymi. Ważnym powodem jest oczywiście utrzymanie i zwiększanie skuteczności działań pracowników, ale także wzrost ich motywacji i zaangażowania.

Najnowsze technologie i innowacje

Szkolenia windykacyjne w GEKKO prowadzimy z wykorzystaniem najnowszych technologii i innowacji. Na długo przed pandemią wykorzystywaliśmy narzędzia i metody cyfrowe, dlatego udało nam się bardzo szybko i skutecznie przestawić naszą ofertę w formy zdalne.

Szkolenia GEKKO są jeszcze bardziej skuteczne w wersjach zdalnych. Nie jest to tylko kwestia tego czy innego narzędzia. Chodzi tu o zupełnie nowe spojrzenie na proces rozwijania i motywowania pracowników.

Konstruując procesy szkoleniowe wykorzystujemy
nowoczesne i sprawdzone koncepcje takie jak:

  • Micro i nano learning
  • Adaptive learning
  • Learning experience design
  • Scenario based learning
  • Asynchronous learning
  • Social learning
  • Nolinear learning
  • Evidence based learning

Cyfrowe moduły

Cykle mikroszkoleń wideo

Ciekawe, angażujące i praktyczne, ale krótkie filmy wideo są najlepszą formą e-learningu. Pokonują w przedbiegach nudne slajdy i infantylne animacje. Nasze wideo sprawiają, że uczestnicy czują się prawie jak na szkoleniu na żywo z trenerem. Jednocześnie mogą przechodzić szkolenie w swoim tempie i powtarzać je wielokrotnie. Formę ta szczególnie docenia młode pokolenie windykatorów. Moduł ten dedykowany jest dla dużych działów windykacji.

Zdalne warsztaty na żywo

Szkolenie zdalne to dzisiaj podstawowe narzędzie. Nie może być jednak zwykłą „gadającą głową” tylko, że przez Zooma. Kluczowa jest nie tylko bardzo interesująca merytoryka, ale przede wszystkim umiejętność zaangażowania uczestników. Zdalne warsztaty windykacyjne GEKKO to nie tylko ciągła interakcja poprzez głosowania, ankiety, interaktywne tablice itp. to także kreatywne generatory technik, mini gry oraz quizy

Symulacje rozmów online

Nie ma skuteczniejszej metody realnego wytrenowania windykatorów polubownych niż symulacje rozmów windykacyjnych zwane przez niektórych scenkami windykacyjnymi. Uczestnicy dostają pakiety konkretnych technik windykacyjnych, tekstów i scenariuszy a następnie maja okazję przećwiczyć je „na sucho”. W GEKKO opracowaliśmy autorski system symulacji rozmów windykacyjnych, który zyskał dodatkowo po przeniesieniu w formę online.

Analizy rozmów online

Analizy rozmów online są dużo bardziej interesujące i angażujące na windykatorów niż wersje tradycyjne. Tutaj każdy może na interaktywnej tablicy współuczestniczyć w analizie. Szybkie głosowania nad błędami, zaletami i rekomendacjami jeszcze bardziej zwiększają atrakcyjność takich analiz. Jest bardzo ceniony przez klientów moduł, ponieważ bazując na realnych rozmowach windykacyjnych osadza szkolenie w rzeczywistości pracowników.

Cyfrowe narzędzia

Platforma klasy Learning Expierience

Zwykły LMS (Learning Management System) to już za mało. Pracownicy potrzebują dzisiaj bardziej dopasowanych rozwiązań bazujących na indywidualnych doświadczeniach szkoleniowych. Takie możliwości daje Platforma Szkoleniowa GEKKO. Jest to jedna z niewielu istniejących na świecie platform szkoleniowych dedykowanych wyłącznie dla działów windykacji.

Wirtualne pokoje treningowe

Wirtualne pokoje treningowe to świetne rozwiązanie. Idealne do symulacji rozmów windykacyjnych w parach lub trójkach, prac warsztatowych czy też dyskusji w małych grupach. Nasz trener przemieszcza się między pokojami i udziela windykatorom podpowiedzi oraz korekt. Wybrane pokoje treningowe mogą być nagrywane a nagrania wykorzystane na szkoleniu lub po nim w procesie wdrażania.

Interaktywne tablice robocze

Interaktywne tablice to potężna przewaga szkoleń zdalnych i jedno z najbardziej angażujących narzędzi warsztatowych. Rozwiązań takich na rynku jest obecnie wiele. W GEKKO nie dość, że przetestowaliśmy prawie wszystkie najpopularniejsze i wybraliśmy najlepsze, to jeszcze dopasowaliśmy je do potrzeb szkolenia windykatorów. Świetnie sprawdzają się tutaj nasze autorskie: Matryce GEKKO, Arkusze Analizy Rozmów, Kreatory Solucji czy Przypadków.

Quizy, testy i zadania online

Szkolenia zdalne dają dużo więcej możliwości niż tradycyjne w obszarze quizów i testów. To min.: pełna interaktywność, wyniki live, podpatrywanie wyników innych grup z działu, możliwość automatycznego losowania pytań z dużej puli, opcje wagowania pytań czy umieszczania opisów lub krótkich filmów przy dobrych lub złych odpowiedziach. Można tu wykorzystywać wiele mechanizmów: rywalizacja, zabawa, wyzwania czy egzaminy.

Zapytaj o projekt szkoleniowy
dla swojej firmy