Nowoczesny know-how i narzędzia do projektowania,
przygotowywania i prowadzenia cyfrowych szkoleń dla windykatorów

Akademia Trenerów Windykacji
Edycja 2021/2022

Inwestycja na lata. Kompletny zestaw usprawniający treningi wewnętrzne i wsparcie windykatorów.

Zapytanie

Szkolenie windykatorów to bardzo wąska dziedzina. Tradycyjne projekty „train the trainers” sprawdzają się tu w bardzo ograniczonym zakresie. Do tego dochodzi kwestia szkoleń windykatorów pracujących zdalnie. Wymaga to specjalnych środków i specjalnego przygotowania. Skuteczne szkolenia windykatorów mają bardzo szybkie i duże przełożenie na konkretne wyniki. Dlatego inwestycja w wewnętrzne szkolenia tak bardzo się opłaca.

Borys Sadowski
Dyrektor Generalny
GEKKO Collections
GEKKO Collections logo białe

Idea

Przygotowanie trenerów wewnętrznych do projektowania i prowadzenia ciekawych, angażujących i skutecznych szkoleń cyfrowych dla windykatorów. Stworzenie społeczności wspierających się i nawzajem inspirujących fachowców. Przełożenie narzędzi na praktykę i wsparcie we wdrożeniu.

Dla kogo?

Trenerzy wewnętrzni w firmach,
którzy są klientami GEKKO.

Informacje

Forma: Projekt zdalny, hybrydowy

Termin: Wrzesień 2021 – Marzec 2022

Czas: 13 mikroszkoleń po 3h (2 w mc) – łącznie 39h. Dodatkowo 2 mikroszkolenia Bonusowe – 6h. Całość obejmuje 45h.

Korzyści

DLACZEGO WARTO

 • Długofalowa inwestycja w zdalny i hybrydowy dział windykacji.
 • Góra motywacji dla trenerów wewnętrznych.
 • Pozyskanie dużej ilości konkretnych narzędzi, rozwiązań i pomysłów.
 • Gotowe do użycia wypracowane mikroszkolenia wypracowane w czasie Akademii.
 • Zbudowanie jeszcze większego autorytetu trenerów wewnętrznych w firmie.
 • Nowoczesne wsparcie windykatorów pracujących zdalnie i hybrydowo.
 • Prestiżowa Certyfikacja (4 Certyfikaty).

CO BĘDZIESZ WIEDZIEĆ I UMIEĆ

 • Jakie są najnowsze trendy i najlepsze rozwiązania w cyfrowych szkoleniach i jak je wdrażać w swoim dziale.
 • Jak precyzyjnie zbadać potrzeby działu, zespołu i poszczególnych windykatorów.
 • Jak zaprojektować system mikroszkoleń.
 • Jak przygotować szkolenia i mikroszkolenia dla windykatorów wraz materiałami i szczegółowymi scenariuszami.
 • Jak używać narzędzi do prowadzenia ciekawych i skutecznych szkoleń dla windykatorów.
 • Jak dopasować szkolenia do zespołów zdalnych oraz nowych pracowników (onboarding).
 • Jak budować zespołowe i indywidualne ścieżki szkoleń cyfrowych dla windykatorów.
 • Jak weryfikować skuteczność szkoleń dla windykatorów.
 • Jak adaptować szkolenia do istniejących w firmie platform, systemów i aplikacji.
 • Jak przygotować nagrania wideo i interaktywne wideo dla projektów szkoleniowych.
 • Jak prowadzić szkolenia zdalne i projekty hybrydowe dla windykatorów.
 • Jak zaprojektować, zbudować i wdrożyć Edukacyjnego Bota dla windykatorów.

Uczestnicy otrzymają
4 certyfikaty GEKKO

Certyfikat:

DIGITAL LEARNING EXPERT – WINDYKACJA

„Wiedza o cyfrowych szkoleniach dla windykatorów”, za mikroszkolenia:

01.
Nowoczesne cyfrowe szkolenie windykatorów
02.
Kompendium skutecznego szkolenia pracowników
03.
Zdalne i hybrydowe szkolenie windykatorów

Certyfikat:

DIGITAL LEARNING DESIGNER – WINDYKACJA

„Projektowanie cyfrowych szkoleń dla windykatorów”, za mikroszkolenia:

04.
Projektujemy system badający potrzeby szkoleniowe
05.
Projektujemy system mikroszkoleń
06.
Projektujemy wdrożenie i ewaluację mikroszkoleń

Certyfikat:

DIGITAL LEARNING DEVELOPER – WINDYKACJA

„Przygotowywanie cyfrowych szkoleń dla windykatorów”, za mikroszkolenia:

07.
Najlepsze szkoleniowe narzędzia cyfrowe
08.
Projektujemy scenariusz mikroszkolenia live
09.
Projektujemy materiały szkoleniowe

Certyfikat:

DIGITAL TRAINER
– WINDYKACJA

„Prowadzenie cyfrowych szkoleń dla windykatorów”, za mikroszkolenia

10.
Przygotowujemy nagrania wideo do mikroszkoleń
11.
Budujemy interaktywne wideo z przygotowanych fragmentów
12.
Prowadzimy zdalne mikroszkolenie live

UCZESTNICY OTRZYMAJĄ
4 UNIKALNE W POLSCE CERTYFIKATY

3 ebooki

12 narzędzi

Pomocnik Analizy
Potrzeb Szkoleniowych

Mapa Szkoleniowa Windykowanego Portfela

Profil Zawodowy
Windykatora

Mapa Podróży
Windykatora

Baza Tematów Szkoleniowych dla Windykatorów

Kreator Mikroszkoleń
dla Windykatorów

Kreator Ścieżek Szkoleniowych Działu Windykacji

Pomocnik budowy quizów, testów i ankiet dla windykatorów

Mapa doświadczeń uczestnika szkolenia windykacyjnego

Checklista Wdrożeniowa Szkoleń Windykacyjnych

Kreator Systemów Grywalizacyjnych dla windykatorów

Pomocnik budowy
filmów interaktywnych

Program
Mikroszkolenia

DIGITAL LEARNING EXPERT – WINDYKACJA

„Wiedza o cyfrowych szkoleniach dla windykatorów.”

01.

Nowoczesne cyfrowe szkolenie windykatorów

 • Modele i przewagi szkoleń cyfrowych.
 • Systemy mikroszkoleniowe.
 • Szkolenia asynchroniczne i nielinearne.
 • Kampanie doraźne i wskaźnikowe a systemy kompetencyjne.

02.

Kompendium skutecznych szkoleń

 • Komunikacja cyfrowa w edukacji.
 • Jak sprawić, żeby uczestnicy pamiętali informacje.
 • Jak sprawić, żeby uczestnicy nabyli umiejętności.
 • Szkolenia oparte na dowodach.

03.

Szkolenia zdalne i hybrydowe

 • Szkolenia w zespołach rozproszonych.
 • Zdalne szkolenia onboardingowe.
 • Co zrobić, żeby pracownicy chcieli brać udział w szkoleniach.
 • Co zrobić, żeby uczestnicy wykorzystywali nabyte umiejętności.

DIGITAL LEARNING DESIGNER – WINDYKACJA

„Projektujemy cyfrowe szkoleń dla windykatorów.”

04.

Projektujemy system badający potrzeby szkoleniowe

 • Mapujemy portfel należności.
 • Identyfikujemy potrzeby rozwoju wiedzy windykatorów.
 • Identyfikujemy potrzeby rozwoju umiejętności windykatorów.
 • Przygotowujemy narzędzia ankietowe i testowe.

05.

Projektujemy system mikroszkoleń

 • Adaptujemy istniejące szkolenia do modelu mikroszkoleń.
 • Budujemy nowe mikroszkolenia dla działu.
 • Budujemy cykle z przygotowanych mikroszkoleń.
 • Projektujemy indywidualne i zespołowe ścieżki szkoleniowe.

06.

Projektujemy wdrożenie i ewaluację mikroszkoleń

 • Przygotowujemy wskaźniki ewaluacji szkolenia.
 • Budujemy system quizowy, testowy oraz powtórkowy.
 • Projektujemy system zaliczeniowy i grywalizacyjny.
 • Projektujemy narzędzia wdrażania mikroszkoleń.

DIGITAL LEARNING DEVELOPER – WINDYKACJA

„Przygotowujemy cyfrowe szkolenia dla windykatorów.”

07.

Najlepsze szkoleniowe narzędzia cyfrowe

 • Wideo na platformach wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Wykorzystanie systemów LMS.
 • Narzędzia Social Learning oraz Mobile Learning.
 • Tablice interaktywne, systemy głosowań, testów i ankiet.

08.

Projektujemy scenariusz mikroszkolenia live

 • Mapujemy doświadczenia uczestnika szkolenia.
 • Budujemy szczegółowy harmonogram czasowy szkolenia.
 • Opisujemy szkolenie minuta po minucie.
 • Projektujemy symulacje i ćwiczenia.

09.

Projektujemy materiały szkoleniowe

 • Materiały One Page Model i infografiki.
 • Materiały wideo i audio.
 • Interaktywne materiały PDF.
 • Interaktywne materiały online.
 • Projektujemy adaptację materiałów do Intranetu, MS Teams, LMS.

DIGITAL TRAINER – WINDYKACJA

„Prowadzimy cyfrowe szkolenia dla windykatorów.”

10.

Przygotowujemy nagrania wideo

 • Przygotowujemy scenariusz i scenopis nagrań wideo.
 • Przygotowujemy materiały do nagrania wideo.
 • Przygotowujemy nagrania wideo.
 • Oceniamy i korygujemy nagrania wideo.

11.

Budujemy interaktywne wideo

 • Czym jest i jakie daje możliwości interaktywne wideo.
 • Jakie narzędzia i platformy są dostępne na rynku i na co zwracać uwagę przy ich wyborze.
 • Przygotowujemy algorytmy dla interaktywnego wideo.
 • Przygotowujemy nagrania do interaktywnego video.
 • Budujemy i testujemy interaktywne wideo.

12.

Mikroszkolenia nr 12 i 13:
Prowadzimy zdalne mikroszkolenie na żywo

 • Konsultuje z trenerem GEKKO.
 • Każdy z uczestników prowadzi przygotowane przez siebie w ciągu całej Akademii mikroszkolenie.
 • Każdy otrzymuje feedback od pozostałych uczestników Akademii oraz trenera GEKKO.
 • Planowanie korekt do przeprowadzonych mikroszkoleń.
 • Planowanie wdrożenia wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie Akademii w swoim dziale.

MIKROSZKOLENIA SPECJALNE (BONUSOWE)

dla osób, które uczestniczyły we wszystkich poprzednich mikroszkoleniach

14.

Mikroszkolenia nr 14 i 15:
projektujemy, budujemy i testujemy EduBota dla windykatorów

 • Jak działają EduBoty i dla kogo oraz kiedy powinny być używane w windykacji.
 • Jakie platformy można wykorzystać i na co zwracać uwagę.
 • Czy Boty Edukacyjne mogą mieć różną osobowość i styl uczenia.
 • Jak projektować EduBota od zera.
 • Jak transformować szkolenia istniejące w EduBota.

15.

Mikroszkolenia nr 14 i 15:
projektujemy, budujemy i testujemy EduBota dla windykatorów

 • Przygotowujemy założenia dla EduBota i jego wdrożenia.
 • Projektujemy algorytmy EduBota dla wybranego projektu.
 • Przygotowujemy materiały do EduBota dla wybranego projektu.
 • Budujemy i testujemy EduBota dla wybranego projektu.
 • Jak wdrażać EduBoty w dziale windykacji.

FAQ

Ile czasu miesięcznie muszę przeznaczyć na Akademię?

Same szkolenia to 2 następujące po sobie dni w miesiącu po 3h dziennie przez 6 miesięcy. Do tego należy doliczyć czas jaki przeznaczysz na adaptację i wdrożenie narzędzi wewnętrznie u siebie w firmie oraz na wykonanie zadań jakie będą otrzymywać uczestnicy Akademii po każdych 3 mikroszkoleniach. Wykonanie zadań jest dobrowolne, ale dzięki nim łatwiej Ci będzie używać narzędzi z Akademii w firmie i dopasować je do swojego działu a dodatkowo otrzymasz ich omówienie przez ekspertów GEKKO.

Jak dokładnie przebiega procedura zgłoszenia na Akademię?

Krok 1 – Rejestracja – za pośrednictwem witryny lub przesłanie skanu wypełnionego formularza zgłoszenia.

Krok 2 – Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez GEKKO i wystawienie faktury.

Krok 3 – Opłacenie faktury.

Krok 4 – Otrzymanie danych dostępowych i szczegółów technicznych na temat warsztatów.

Czy którekolwiek mikroszkolenie będzie odbywać się w formie tradycyjnej?

Nie. Akademia jest w całości zdalna. Cześć materiałów będzie dostępna na Platformie Szkoleniowej GEKKO.

Czy mikroszkolenia objęte Akademią będą nagrywane?

Nie. Akademia nie będzie rejestrowana.

Czy mogę wykupić udział tylko w wybranych mikroszkoleniach?

Nie. Niestety nie ma takiej możliwości.  Mikroszkolenia Akademii Trenerów Windykacji są zbyt ściśle ze sobą powiązane. Pełne wykorzystanie potencjału danego mikroszkolenia zależy od wiedzy i umiejętności pozyskanych w czasie mikroszkoleń je poprzedzających oraz tych, które następują po nim.

Czy jeżeli nie wezmę udziału we wszystkich mikroszkoleniach Akademii to otrzymam certyfikat.

Każdy uczestnik otrzymuje 4 certyfikaty za udział w mikroszkoleniach jakie dany certyfikat obejmuje. Jeśli nie weźmiesz udziału w danym mikroszkoleniu tracisz jedynie certyfikat, do którego przypisane jest to mikroszkolenie.

Ile osób będzie brało udział w Akademii?

Akademia nie jest masowym wydarzeniem, ale elitarnym projektem nastawionym na efektywność. Z uwagi na indywidualne podejście, wdrożenia i omówienia zadań grupa nie może liczyć więcej niż 12 osób.

Zapytanie

Jeśli są Państwo zainteresowaniu udziałem lub zgłoszeniem menadżera do udziału w Akademii Trenerów Windykacji prosimy o skorzystanie z formularza zapytania poprzez użycie przycisku znajdującego się poniżej.

Zapytanie

Może Cię zainteresować