Prawie wszystko co powinien wiedzieć i umieć nowoczesny menadżer działu windykacji

Akademia Menadżerów Windykacji
Edycja 2021/2022

Kompendium wiedzy i narzędzi nowoczesnego menadżera działu windykacji.

Zapytanie

Nowoczesny menadżer windykacji jest w istocie człowiekiem renesansu.
Jego wszechstronność obejmuje nie tylko znajomość procesów windykacyjnych i praktyk rynkowych, ale także elementy z tak różnych obszarów jak podstawy statystyki, psychologia zadłużenia, perswazja i zmiana postaw, zarządzanie wynagrodzeniami, rozwojem i motywacją pracowników aż po wiedzę o najnowszych technologiach.

Borys Sadowski
Dyrektor Generalny
GEKKO Collections
GEKKO Collections logo białe

Idea

Wyposażenie menadżerów windykacji w komplet wiedzy, umiejętności i narzędzi do uzyskiwania przewagi rynkowej swojej organizacji. Przełożenie narzędzi na praktykę i wsparcie we wdrożeniu.

Dla kogo?

Dyrektorzy i kierownicy działów windykacji lub działów Call Center wykonujących działania windykacyjne. Osoby z rezerwy kadrowej przygotowywane do obejmowania w przyszłości zdań menadżerskich w obszarze windykacji.

Informacje

Forma: Projekt zdalny

Termin: Wrzesień 2021 – Luty 2022

Czas: 2 mikroszkolenia po 3h miesięcznie. Łącznie 12 mikroszkoleń – 36h.

Korzyści

DLACZEGO WARTO

 • Aktualizacja wiedzy o windykacji i zdalnym zarządzaniu zespołami windykatorów.
 • Konkretne narzędzia gotowe do szybkiej adaptacji.
 • Szybki zwrot z inwestycji po wdrożeniu rozwiązań z Akademii.
 • Zaawansowany know-how dający przewagę konkurencyjną.
 • Wymiana doświadczeń z innymi menadżerami.
 • 4 prestiżowe certyfikaty.

CO BĘDZIESZ WIEDZIEĆ I UMIEĆ

 • Jak zbudować i skontrolować procesy windykacyjne.
 • Jak optymalizować koszty działań i kampanii windykacyjnych.
 • Jak wykorzystać lub zmodyfikować wskaźniki windykacyjne.
 • Jak zastosować segmentację i profilowanie na portfelu należności.
 • Jak motywować i angażować zdalnie windykatorów.
 • Jak zdalnie rozwijać windykatorów przez mikroszkolenia, feedback i coaching.
 • Jak rekrutować, wprowadzać i zwalniać windykatorów.
 • Jak wykorzystać zaawansowaną psychologię osób zadłużonych
 • Jak neuroperswazja i głęboka zmiana przekonań zwiększają skuteczność w windykacji.

OTRZYMASZ CZTERY
UNIKALNE W POLSCE CERTYFIKATY*

Certyfikat:

ARCHITEKTURA PROCESÓW WINDYKACYJNYCH

za mikroszkolenia:

01.
Mechanizmy procesów windykacyjnych
02.
Wskaźniki windykacyjne
03.
Segmentacja i profilowanie w windykacji

Certyfikat:

ZDALNE ZARZĄDZANIE LUDŹMI W WINDYKACJI

za mikroszkolenia:

04.
Zdalna motywacja i zaangażowanie w windykacji
05.
Systemy zdalnego rozwoju windykatorów
06.
HR (Human Resources) w windykacji

Certyfikat:

ZAAWANSOWANA PSYCHOLOGIA WINDYKACJI

za mikroszkolenia:

07.
Psychologia pieniądza i długu
08.
Ekonomia behawioralna w windykacji
09.
Praktyczna psychologia osób zadłużonych

Certyfikat:

ZAAWANSOWANA PERSWAZJA W WINDYKACJI

za mikroszkolenia:

10.
Zmiana postaw i przekonań osób zadłużonych
11.
Neuroperswazja w windykacji
12.
Perswazja pisemna w windykacji

UWAGA!
Przeczytaj w dziale FAQ o zasadach otrzymywania Certyfikatów Akademii Menadżerów Windykacji GEKKO.
Aby otrzymać dany Certyfikat musisz wziąć udział we wszystkich 3 mikroszkoleniach jakie on obejmuje.

UCZESTNICY OTRZYMAJĄ
4 UNIKALNE W POLSCE CERTYFIKATY

5 ebooków

20 narzędzi

Optymalizator Działań Windykacyjnych

Kreator Systemu Opomiarowania Windykacji

Kreator Systemu Wynagradzania Windykatorów

Pomocnik Segmentacji Portfela Należności

Kreator Profili Osób Zadłużonych

Mapa motywacji pracowników zdalnych

Kreator Systemów Grywalizacyjnych

Kreator Systemu Wsparcia Windykatorów

Arkusz
Sesji Feedbackowej

Kreator Sesji i Cyklu Coachingowego

Kreator mikroszkoleń dla windykatorów

Pomocnik budowy Standardów Rozmów Windykacyjnych

Pomocnik budowy Bazy Wzorcowej Nagrań

Profil Zawodowy Telewindykatora

Mapa Podróży
Windykatora

Baza Typów Klientów Zadłużonych

Scenariusz Algorytmiczny Rozmowy Windykacyjnej

Kreator Scenariuszy Rozmów Windykacyjnych

Karty Błędów
Poznawczych

Mapa
NeuroWindykacji

Program

Architektura
procesów windykacyjnych

01.

Mechanizmy procesów windykacyjnych

 • 7 najważniejszych mechanizmów windykacyjnych.
 • Metody ustawiania procesów windykacyjnych.
 • Optymalizacja działań i kosztów windykacyjnych.

02.

Wskaźniki
windykacyjne

 • Metody opomiarowania procesów windykacyjnych.
 • Opomiarowanie i wynagradzanie windykatorów.
 • KPI, KRI, OKR, wskaźniki łączone.

03.

Segmentacja i profilowanie w windykacji

 • Analiza portfela, tagowanie i segmentacja.
 • Profilowanie metryczne i behawioralne.
 • Sygnatury i profile dynamiczne.

Zdalne zarządzanie
ludźmi w windykacji

04.

Motywacja i zaangażowanie

 • Systemy motywacyjne w hybrydowych działach windykacji.
 • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.
 • Zaangażowanie w nowoczesnych działach windykacji.

05.

Systemy zdalnego rozwoju windykatorów

 • Wewnętrzny system szkolenia zdalnego windykatorów.
 • Zdalne i tradycyjne systemy feedbackowe i coachingowe.
 • Nowoczesne rozwiązania w rozwoju windykatorów.

06.

HR
w windykacji

 • Rekrutacja windykatorów.
 • Systemy onboardingowe w windykacji.
 • Podróż Windykatora, czyli mapowanie i projektowanie doświadczeń pracowników działu windykacji.

Zaawansowana
psychologia windykacji

07.

Psychologia pieniądza i długu

 • Osobiste skrypty finansowe a długi.
 • Cechy osobowości a zadłużenie i upadłość.
 • Psychologia podejmowania decyzji finansowych.

08.

Ekonomia behawioralna w windykacji

 • Kotwiczenie, ramowanie i torowanie w windykacji.
 • Księgowanie mentalne w windykacji.
 • Błąd atrybucji i kreowanie bodźców zmiany.

09.

Praktyczna psychologia osób zadłużonych

 • Funkcjonalne typy klientów zadłużonych.
 • Predykcja zachowań osób zadłużonych.
 • Zaawansowanej psychologia w segmentacji i scoringu.

Zaawansowana
perswazja w windykacji

10.

Zmiana postaw i przekonań osób zadłużonych

 • Postawy wobec długu i ich zmiana.
 • Przyczepność argumentów i narracji windykacyjnych.
 • Scenariusze rozmów i taktyk windykacyjnych.

11.

Neuroperswazja w windykacji

 • Hormony i neuroprzekaźniki a pieniądze i długi.
 • Stres i emocje a spłacanie zadłużenia.
 • Zarządzanie pamięcią osoby zadłużonej.

12.

Perswazja pisemna w windykacji

 • Perswazja w komunikacji pisemnej z osobą zadłużoną.
 • Emocje a komunikacja pisemna w windykacji.
 • Sztuka formułowania skutecznych propozycji ugodowych.

FAQ

Ile czasu miesięcznie muszę przeznaczyć na Akademię?

Same szkolenia to 2 następujące po sobie dni w miesiącu po 3h dziennie przez 6 miesięcy. Do tego należy doliczyć czas jaki przeznaczysz na adaptację i wdrożenie narzędzi wewnętrznie u siebie w firmie oraz na wykonanie zadań jakie będą otrzymywać uczestnicy Akademii po każdych 3 mikroszkoleniach. Wykonanie zadań jest dobrowolne, ale dzięki nim łatwiej Ci będzie używać narzędzi z Akademii w firmie i dopasować je do swojego działu a dodatkowo otrzymasz ich omówienie przez ekspertów GEKKO.

Jak dokładnie przebiega procedura zgłoszenia na Akademię?

Krok 1 – Rejestracja – za pośrednictwem witryny lub przesłanie skanu wypełnionego formularza zgłoszenia,

Krok 2 – Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez GEKKO i wystawienie faktury.

Krok 3 – Opłacenie faktury.

Krok 4 – Otrzymanie danych dostępowych i szczegółów technicznych na temat warsztatów.

Czy którekolwiek mikroszkolenie będzie odbywać się w formie tradycyjnej?

Nie. Akademia jest w całości zdalna. Cześć materiałów będzie dostępna na Platformie Szkoleniowej GEKKO.

Czy mogę wykupić udział tylko w wybranych mikroszkoleniach?

Nie. Niestety nie ma takiej możliwości. Jeśli jednak Twoja firma planuje udział w Akademii dla innego menadżera, jest możliwość Twojego udziału w bloku 3 mikroszkoleń obejmującym jeden certyfikat. Zgłoszenie takie musi być dokonane wraz ze zgłoszeniem głównym (takim, które obejmuje wszystkie mikroszkolenia Akademii) a jego koszt to 1/3 ceny udziału w całości Akademii.

Czy jeśli nie będę w stanie uczestniczyć w danym mikroszkoleniu, to czy w moje miejsce może wziąć w nim udział inna osoba z mojej firmy?

Taka opcja przysługuje każdemu uczestnikowi bezpłatnie 2 razy (2 mikroszkolenia) w ciągu Akademii. Kolejne zastępstwa wiążą się z odpłatnością w wysokości 1/6 ceny udziału w Akademii. Zgłoszenie zastępstwa musi nastąpić co najmniej 30 dni przed terminem danego mikroszkolenia. Minusem jest jednak, to, iż nie otrzymasz certyfikatu za część Akademii, która obejmuje mikroszkolenie podlegające zastępstwu.

Ile osób będzie brało udział w Akademii?

Akademia nie jest masowym wydarzeniem, ale elitarnym projektem nastawionym na efektywność. Z uwagi na indywidualne podejście, wdrożenia i omówienia zadań grupa nie może liczyć więcej niż 16 osób.

Zapytanie

Jeśli są Państwo zainteresowaniu udziałem lub zgłoszeniem menadżera do udziału w Akademii Menadżerów Windykacji prosimy o skorzystanie z formularza zapytania poprzez użycie przycisku znajdującego się poniżej.

Zapytanie

Może Cię zainteresować