Szkolenie z technik negocjacyjnych

Właśnie dzięki takim warsztatom można dowiedzieć się, co zrobić, aby jak najefektywniej odzyskać należności od dłużników w możliwie krótkim czasie. Nasi szkoleniowcy przeprowadzą kursantów przez wszystkie etapy negocjacyjne, od pierwszego kontaktu aż po zakończenie rozmów, przekazując odpowiednie techniki windykacyjne i omawiając wiele przykładów. Wszystko po to, aby uzmysłowić uczestnikom warsztatów, jak wiele elementów wpływa na powodzenie takich negocjacji.

Nasze szkolenie z negocjacji windykacyjnych to przede wszystkim możliwość poznania wielu strategii, jakie mogą wspomóc w trakcie przeprowadzania rozmów. Uczestnicy dowiedzą się, jak porozumieć się z dłużnikami tak, aby przekonać ich do szybszego zwrotu ich długów. Poznają sztukę perswazji, która w takich sytuacjach jest wręcz niezbędna. Dowiedzą się, jakich zwrotów oraz argumentów warto używać, jakie struktury językowe dadzą najlepszy efekt i w jaki sposób odpowiadać na kontrataki dłużników. W ramach szkolenia z negocjacji windykacyjnych nauczą się, jak doprowadzić do tego, aby to sam dłużnik doszedł do wniosku, że najlepszą drogą do rozwiązania jego problemów będzie po prostu współpraca.

Dzięki naszemu szkoleniu uczestnicy szybko przekonają się, że poprzez odpowiednie argumenty, właściwe słownictwo i odczytywanie sygnałów ze strony dłużnika można sprawić, że obie strony będą zadowolone z ostatecznego wyniku rozmów. Nauczymy również tego, jak doprowadzić do maksymalnego zwiększenia szans na ostateczne dotrzymanie warunków umowy.