Skip to main content
Aktualności

GEKKO Partnerem Wspierającym 4th FECMA Pan-European Credit Congress.

By 2 września 2021No Comments

Nasza firma została Partnerem Wspierającym odbywającego się po raz pierwszy w Polsce międzynarodowego kongresu ryzyka kredytowego 4th FECMA Pan-European Credit Congress.

Dyrektor Zarządzający GEKKO Collections Pan Borys Sadowski wystąpi na konferencji z prelekcją:

Organizatorami wydarzenia jest Polski Instytut Credit Management (PICM) oraz zrzeszenie instytutów i stowarzyszeń dla zarządzających należnościami handlowymi FECMA (Federation of European Credit Management Associations).

Wydarzenie odbędzie się w dniach 15-16 września 2021 roku w Krakowie i wypełnione będzie merytoryką przedstawianą tylko przez praktyków credit management z całej Europy.

Adresatami konferencji są właściciele firm, eksperci oraz kadra zarządzająca z obszaru zarządzania ryzykiem kredytowym B2B, a w szczególności: działy finansowe, działy oceny ryzyka kredytowego, działy kontroli kredytowej, zarządzanie ryzykiem, działy kontrolingu finansowego, działy monitoringu należności, działy windykacji oraz zarządzanie gotówką (treasury).

Kongres FECMA będzie prezentacją najnowszych trendów, metod oraz praktyki zarządzania ryzykiem kredytu B2B. Wydarzenie da możliwość skonfrontowania własnej wiedzy z doświadczeniami praktyków zarządzania ryzykiem kredytowym, zarówno z firm polskich jak i międzynarodowych korporacji. Omawiając całość procesu order-to-cash w przedsiębiorstwie, zakres merytoryczny będzie kładł nacisk na działania zmierzające do minimalizacji powstawania trudnych oraz nieściągalnych należności.

FECMA, czyli Europejska Federacja Organizacji Credit Management (Federation of European Credit Management Associations – FECMA) jest zrzeszeniem stowarzyszeń i instytutów promujących nowoczesne zarządzanie należnościami handlowymi. Celem FECMA jest promocja najlepszych praktyk poprzez stworzenie wspólnej platformy dzielenia wiedzy oraz doświadczeń. Dzisiaj to sieć około 50-cio tysięcznej społeczności Credit Manager’ów m.in. z Austrii, Belgii, Francji, Niemiec, Włoch, Holandii, Rosji, Hiszpanii czy Wielkiej Brytanii.

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji.