Skip to main content

Zapraszamy państwa na branżową konferencję, której jesteśmy Partnerem Merytorycznym. Będzie skupiać się ona na zarządzaniu pracownikami w działach windykacji. W dzisiejszych czasach dbanie o kadrę jest kluczowe w każdej organizacji zatrudniającej osoby zajmujące się monitorowaniem płatności i windykacją. Jednocześnie windykacja jest na tyle specyficzną dziedziną, że często ogólne rozwiązania nie sprawdzają się dobrze na tym polu. Bardzo często potrzeba rozwiązań dedykowanych, lub rozsądnej adaptacji rozwiązań stosowanych w innych branżach.
Będziemy rozmawiać na konferencji min.o:

UMIEJĘTNOŚCIACH | ZAANGAŻOWANIU | MOTYWACJI |  ZATRUDNIANIU | DZIAŁACH HYBRYDOWYCH | ŚCIEŻKACH KARIER
EMPLOYER BRANDINGU | KULTURZE PRACY | BUDOWANIU ODPORNOŚCI | INNOWACJACH W PRACY ONLINE | COACHINGU
NAJLEPSZYCH PRAKTYKACH W CALL CENTER | UREGULOWANIACH  PRACY ZDALNEJ

Wiedzą i doświadczeniem podzielą się eksperci z:
GEKKO Collections
mBank SA
VIVUS Finance Sp.zo.o.
Provident SA
Bank Pekao SA
INTRUM Sp.zo.o.
RK LEGAL

Konferencja odbędzie się w formule zdalnej w dniu 30 marca 2022r.
Jej organizatorem jest firma GOLDEN SOLUTIONS

Zgłoszenia można dokonać poprzez formularz znajdujących się na stronie organizatora LINK>

PRELEKCJE:

Zwiększanie umiejętności i motywacji – co działa o co nie w profesjonalnych działach windykacji
Borys Sadowski – Dyrektor Zarządzający, GEKKO Collections

● Dlaczego nie każdy windykator chce rozwijać kompetencje i co z tym robić

● Jaki coaching w windykacji przynosi korzyści, a jaki straty

● Czy grywalizacja to dobry pomysł w dziale windykacji

● Kiedy e-learning zatruwa firmę, a kiedy pomaga jej rozkwitać

● Jak pandemia przyspieszyła rewolucję w szkoleniach

Co robić, żeby ludzie chcieli pracować w windykacji? – prelekcja w duecie
Bartosz Musiałowicz – Wicedyrektor Departamentu kierujący Wydziałem Restrukturyzacji i Zarządzania Wierzytelnościami (Departament Restrukturyzacji i Windykacji Klient w Detalicznych), mBank S.A.
Bartosz Kowalewski – Menedżer Wydziału, kierujący Wydziałem Windykacji Polubownej (Departament Restrukturyzacji i Windykacji Klient w Detalicznych), mBank SA

● Właściwy dobór kadry

● Rola koordynatora w onboardingu i kształtowaniu postaw pracowniczych

● Wpływ system w wynagradzania na zaangażowanie pracownika

● Środowisko i kultura pracy

● Ścieżki rozwoju

Zarządzanie hybrydowym działem windykacji – co się sprawdza, a co nie – case study VIVUS Finance sp. z o.o.
Adriana Szelągowska – Kierownik Departamentu Windykacji, VIVUS Finance sp. z o.o.

● Decyzja, czyli nowe zasady organizacji pracy w departamencie

● Zmiany w procesach w ślad za nową rzeczywistością

● Kontrola i zaufanie, czyli monitorowanie wynik w pracy

● Motywacja – utrzymanie wysokiego poziomu zaangażowania

● Model hybrydowy a wyniki produktywności i efektywności windykacyjnej

● Głos Pracownika

Najlepsze praktyki zarządzania w windykacyjnym Call Center – prelekcja w duecie
Dorota Mikołajczyk – Kierownik Centrum Windykacji, Provident Polska SA
Magdalena Skubij – HR Generalista w Provident Polska SA

● Innowacyjne podejście do pracy w online

● Jak dbać i rozwijać potencjał pracownik w w wirtualnym świecie

● Identyfikacja i rozwój talent w kluczem do rozwoju Departamentu Windykacji

● Budowanie odporności psychicznej w obliczu pandemii – jak dbamy o siebie w organizacji

Ścieżki karier vs programy talent management
Marek Rechciński – Dyrektor Biura Departamentu Kredyt w Nieregularnych, Bank Pekao SA

● Podstawowe cele i założenia

● Praktyka i różnice pokoleniowe

● Kierunek zmian, trendy

Must have skutecznego employer brandingu w branży zarządzania wierzytelnościami – czyli case study Intrum
Iwona Żurawska – Lider i Menedżer, Coach i Mentor, Dyrektor HR i Członek Zarządu Intrum

● Odpowiednia komunikacja z pracownikami = gwarancja efektywnej i etycznej windykacji

● Edukacja pracowników, czyli zadbanie o odpowiednie kompetencje i pomoc w rozumieniu misji oraz wizji firmy – jak to robić/jakie narzędzia

● Zadbanie o dobrostan pracownik w, czyli employer branding 2.0.

● Magia motywowania, czyli o CSR pracowniczym i nie tylko

● Nauka czyni mistrza… także z HR-owca, czyli o ważności pomiaru skuteczności wdrożonych działań i wyciąganiu odpowiednich wniosków (badania Pulse i My Voice)

Uregulowanie prawne pracy zdalnej
Rafał Wyziński – Adwokat, Partner Head of Business Advisory & Litigation Department, RK LEGAL

Projekt zmian w Kodeksie pracy:

● Dlaczego wciąż brak ustawy?

● Zmiany w ostatnim projekcie ustawy

Najważniejsze problemy związane z pracą zdalną:

● Jak uniknąć nadgodzin przy pracy zdalnej? Czy i jak kontrolować wykorzystanie czasu pracy przez pracownika?

● „Diety” za pracę zdalną

● Czy i jak kontrolować pracownika na pracy zdalnej?

● Jak zwolnić pracownika „na odległość”?

Powroty do biura

● Czy w każdej sytuacji można wezwać pracownika zdalnego z powrotem do biura?

UWAGA:

Konferencja odbywa się w duecie z innym wydarzenim online, które odbędzie się w następny dzień
czyli 31 marca 2022r. GEKKO jest również patronem merytorycznym tego wydarzenia.

Zapowiadają się bardzo ciekawe prelekcje zaproszonych przez nas i organizatorów gości :

Ścieżki windykacyjne i segmentacja klient w zadłużonych w firmie B2B – prelekcja w duecie
Marcin Łogiewa – Kierownik Zespołu Specjalist w ds. Windykacji w Distribev sp. z o.o.
Dariusz Pakuła – Kierownik Zespołu Specjalist w ds. Windykacji w Distribev sp. z o.o.

Wpis do Rejestru Dłużników – czy to się opłaca?
Olga Krawczyk-Sadowska – Główny Specjalista w Zespole Relacji z Klientami MŚP w BIG InfoMonitor

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego jako jedno z narzędzi redukujących ryzyko nieotrzymania płatności od kontrahenta – prelekcja w duecie
Amelia Bień – Dyrektor Departamentu windykacji, Korporacja Ubezpieczeń Kredyt w Eksportowych SA( KUKE SA)
Magdalena Karbowiak – Koordynator ds. windykacji, Korporacja Ubezpieczeń Kredyt w Eksportowych SA ( KUKE SA)

Miękka windykacja: kiedy outsourcing, a kiedy własny dział
Joanna Tuszyńska – Koordynator Zespołu Payhelp, Best SA

Proces sądowy B2B, jakie działania podjąć, żeby był jak najbardziej efektywny?
Adw. Michał Rączkowski – Partner Zarządzający RK Legal

Najczęstsze błędy wierzycieli, które zmniejszają szanse na odzyskanie długu przez komornika
Marcin Świtkowski – Komornik Sądowy przy SR dla Warszawy-Woli w Warszawie

Co robić a czego nie, kiedy klient zmierza do upadłości lub restrukturyzacji
Piotr Zimmerman – Starszy partner, radca prawny, doradca restrukturyzacyjny, Kancelaria Zimmerman Sierakowski

ZAPRASZAMY!